Studijos internetu ATRASTI PAULIŲ

62.00

Studijos ATRASTI PAULIŲ (10 sesijų)

Tiesioginės interaktyvios paskaitos ir jų video įrašai vėlesnei peržiūrai

 

 

Kategorija:

Aprašymas

ATRASTI PAULIŲ

Apaštalo Pauliaus laiškai (Corpus Paulinum) sudaro reikšmingą Naujojo Testamento dalį. Paulius, produktyviausias Naujojo Testamento autorius, ateities kartoms paliko neišsemiamą dieviško apreiškimo lobyną. Dvasiniai jo turtai įkvėpė iškiliausius Bažnyčios mokytojus per visą jos istoriją. Patristiniu laikotarpiu Pauliaus malonės teologiją surado Augustinas, baigiantis viduramžiams – Martynas Liuteris, o XX a. Karlas Bartas. Gilios apaštalo Pauliaus įžvalgos kaip niekad anksčiau yra aktualios ir mūsų dienoms.

Šiuo paskaitų ciklu siekiama supažindinti su turtingu apaštalo Pauliaus minties paveldu: aiškinsimės pagrindines apaštalo Pauliaus laiškų temas, susipažinsime su svarbiausiomis teologinėmis sąvokomis, mėginsime perprasti šio Kristaus tarno pasaulėvaizdį, vertybes ir svarbiausia – jo širdį. Šios studijos turėtų ne tik pagilinti biblines žinias, bet ir sustiprinti dvasinius piligrimus jų tikėjimo kelionėje.