Apaštalo Pauliaus portretas

Apaštalas Paulius yra viena ryškiausių asmenybių ne tik krikščionybės, bet apskritai Vakarų Europos istorijoje. Jo palikimą atidžiai nagrinėja ne tik biblistai ir teologai, bet taip pat ir istorikai, psichologai, antropologai, judaizmo ir helenizmo kultūros tyrinėtojai. Paulius buvo apdovanotas retais talentais, todėl jo portretas daugialypis. Apaštalas ir mokytojas, pamokslininkas ir rašytojas, egzegetas ir pasakotojas, etikos pedagogas ir teologas. Mažiausias iš Jėzaus apaštalų, tačiau daugiausiai nuveikęs dėl Jėzaus. Paskaitoje aptariamas jo fenomenas.