Įvadas į Naująjį Testamentą

Šešios paskaitos Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, 2019 m. rugsėjis-lapkritis