poema

Dievo poema

Mes esame jo kūryba (poema), sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto skyrė, idant juos įgyvendintume (Ef 2,10).

Pasitikdami Naujuosius, pažvelkime į ateinančius metus, kaip į Dievo poemą, jo širdyje skambančią, bet mūsų dar neišgirstą, neįgyvendintą. Dievo lūpų ištaros pilnos malonės, ir tos eilės esame mes, pasitikintys Kristumi.

Te Viešpats atveria mūsų vidinę klausą, idant girdėtume jo malonės žodžius. Dievo poezija abejingų nepalieka, pakelia sielą nuo žemės, įžiebia skaisčiausias viltis, pabudina meilei. Stenkimės perskaityti savo dienas, kaip Dievo mintis, ir suprasti jų tikrąją prasmę. Nuolat priminkime vienas kitam, jog mes esame Dievo kūryba – nuostabi ir nepakartojama.

Vienas iš Jo posmų,

Giedrius

Parašykite komentarą

Įrašykite savo el. pašto adresą, jei norite prisijungti prie bičiulių rato. Konfidencialu - Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas.