Temos Archyvai: Video

Kaip veikia Šventoji Dvasia?

Šventosios Dvasios negalime uždaryti Bažnyčioje, lygiai kaip negalime jos įrėminti teologinėmis apibrėžtimis. Tegalime Trejybės asmeniui, kuris yra arčiausiai mūsų, atsiverti. Pradėdami popiežiaus Pauliaus VI žodžiais, kad Bažnyčiai ir pasauliui kaip niekad svarbu, kad Sekminių stebuklas tęstųsi per visą istoriją, aiškinamės, kodėl. Paskaita bus naudinga ieškantiems Šventosios Dvasios pripildymo, trokštantiems pažinti Dievą.

Lutherio takais (IV)

Paslėptas pilyje nuo savo persekiotojų, Lutheris nuveikė vieną didžiausių savo gyvenimo darbų – išvertė Naująjį Testamentą į vokiečių kalbą. Jo pėdomis sekė ir kitų tautų šviesuoliai. Izraelio pranašai skelbė, kad Viešpaties žodis išeis iš Siono kalno, sudrebindamas dangų ir žemę. Panašiai nutiko Reformacijos ištakose – iš Wartburgo pilies kalno išėjęs Viešpaties žodis sudrebino Europos tautas. Ir mes kopkime į Viešpaties kalną, kad jis pamokytų savo kelių ir mes eitume jo takais (Mch 4, 2).

Pasivaikščiojimas po Vitenbergą

Vitenbergas – Lutherio miestas. Čia didysis reformatorius gyveno kaip augustinų vienuolis, čia jis sukūrė šeimą, skaitė paskaitas universitete, sakė pamokslus bažnyčiose ir pastoraciniu rūpesčiu apglėbė miesto bendruomenę, bet bene didžiausias jo atliktas darbas šiame mieste – tai 95 tezės, pakeitusios Vakarų krikščionybės ir apskritai Europos veidą.

Atverti akis

Naują paskaitų sezoną pradedame ryškia temine Šventojo Rašto gija — iš tamsos į šviesą. Mesijinis pažadas, kad Mesijas atvers neregiams akis, išsipildo Jėzaus misijoje — jis gydo ligonius ir akliesiems dovanoja regėjimą. Tačiau sykiu atskleidžia skaudžią tiesą — esame dvasios neregiai. Visgi mesijinis pažadas skirtas ir mums. Kristus nori kiekvienam atverti širdies akis ir vesti šviesiu tikėjimo ir išminties taku. Keliaukime drauge!